Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hausma küla Suusamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.05.2021 korraldusega nr 261 otsustati algatada Hausma külas Suusamäe (katastritunnus 63901:001:0888, üldpind 3,09 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta kehtivat Suusamäe kinnistu detailplaneeringut muutes hoonestusalade asukohti, määrata krundile ehitusõigus teenindushoone, hooldustehnika hoidmise hoone ja kämpingute rajamiseks, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine, seiklusraja ja rattasõidu õpperaja asukoha määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=206705