Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hausma külas Kuuseoja kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 186 otsustati algatada Hausma külas Kuuseoja (katastritunnus 20501:001:1329, üldpind 7706 m², sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Kuuseoja kinnistule ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja abihoone rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla osa Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressi http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=204611.