Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hellamaa küla Andro kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 95 otsustati algatada Hellamaa külas Andro (katastritunnus 63901:003:0228, üldpind 1,97 ha, sihtotstarve tootmismaa) katastriüksuse detailplaneering, mille eesmärgiks on muuta Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut lubades Andro kinnistu osas minimaalsest krundist (1 ha) väiksema elamukrundi moodustamist, jagada Andro kinnistu kaheks elamukrundiks ja määrata kruntide ehitusõigus. Planeeringuala suurus on ca 2,36 ha. Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald, 92348) ja. kehtestaja Hiiumaa Vallavolikogu (aadress Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413).

Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=148261

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845