Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Heltermaa külas Tatre kinnistu detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldusega nr 670 otsustati algatada Heltermaa külas Tatre (katastritunnus 63902:001:1312, üldpind 12575 m², sihtotstarve maatulundusmaa)  kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja abihoonete rajamiseks.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=173667