Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 277 otsustati algatada Hiiessaare külas Saue (katastritunnus 63901:001:0079, üldpind 2,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)   ja Männiku (katastritunnus 63901:001:0984, üldpind 17,91 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksuste detailplaneering, mille eesmärgiks on eraldada Männiku katastriüksusest ca 0,51 ha suurune krunt, mis liidetakse Saue katastriüksusega, määrata krundile ehitusõigus ja hoonestusala. Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu strateegiline hindamine, kuna eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla osa Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal  Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald  ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=161764