Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kärdla linnas Rookopli tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 31.05.2023 korraldusega nr 293 algatati Kärdla linnas Rookopli 18 maaüksuse (katastritunnused 20501:001:0168) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused.

Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada Rookopli 18 kinnistule ehitusmahu ulatus ning kaasnevad kitsendused, mis annaksid kultuurikeskuse ideeprojekti kavandamiseks piisava täpsusega raamistiku, jättes samas võimalikult suures ulatuses vabadust lennukate kontseptsioonide läbimängimiseks ning hilisemaks realiseerimiseks.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kärdla Osavalla Valitsus ja kehtestaja Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korraldusega saab tutvuda töö ajal Kärdla Osavalla Valitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=268520 .