Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla, Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 398 algatati Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0292) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 7735 m2 suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=164746.