Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Linnumäe külas Kase kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.11.2022 korraldusega nr 681 otsustati algatada Linnumäe külas Kase (katastritunnus 20501:001:0877, pindala 3106 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks on Kase kinnistule ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine ridaelamu ja abihoonete rajamiseks, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Pühalepa valla osa Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Pühalepa Osavalla Valitsus (aadress Tempa küla, Hiiumaa vald 92348) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=247203