Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.4.2020 korraldusega nr 243 algatati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 3,21 ha suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine koos põhiliste arhitektuursete nõuetega ja vajadusel maaüksuse kruntimine.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimise vajadus puudub. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda vallavalitsuses ja dokumendiregistris aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=184660.