Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Jausa küla Luigeranna ja Nigula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 25.10.-25.11.2021, esitati järgmine ettepanek: Elektrilevi OÜ palub taotleda tehnilised tingimused. Menetluse käigus need taotletakse.

29.11.2021 kl 10.00 toimus Emmaste Osavalla Valitsuses nimetatud detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu, mille käigus ettepanekuid ei esitatud.