Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

LUIGERANNA ja NIGULA KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIKUSTAMINE

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Luigeranna ja Nigula kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 25. oktoobrist – 25. novembrini 2021 tööpäevadel tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses (aadress Vallamaja Emmaste küla Hiiumaa vald). Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 29. novembril 2021 kl 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses. Täiendav info Pilvi Post, 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee

Detailplaneeringu eskiis