Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine.

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Õngu küla Pikaranna kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 20.01.-20.02.2020, esitati Päästeameti poolt muudatusettepanek ja ühe isiku poolt arvamusavaldus juurdepääsutee osas. 25.02.2020 kl 10.00 toimus Emmaste Osavalla Valitsuses nimetatud detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu. Avaliku arutelu tulemusena otsustati planeeringu eskiisi muuta vastavalt Päästeameti muudatusettepanekule. Avalduse esitanud isikuga alustatakse läbirääkimisi juurdepääsutee kasutamise osas.