Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Orjaku külas asuva Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub  03. juunil 2019. a algusega kell 16.00 Käina Osavalla Valitsuses, Hiiu mnt 28,  Käina.

Avaliku väljapaneku kohta  teave valla veebilehel ja tel nr 462 2882.