Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

RAMBI ja MURULA KINNISTUTE DETAILPLANEERINGU ESKIISI 2. AVALIKU VÄLJAPANEKU JA AVALIKU ARUTELU TULEMUSTE AVALDAMINE

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute detailplaneeringu eskiislahendust muudeti vastavalt eskiisi eelmise avalikustamise käigus esitatud ettepanekule järgmiselt: Kruntidele nr 1 ja 3 kavandati kuni 2-korruselised ridaelamud (kuni 4 boksi) + abihoone(d), krundile nr 2 kavandati kuni 2-korruseline kaksikelamu + abihoone(d). Krunt nr 7 (hoonestamata) lisati krundi nr 5 koosseisu. Kruntide nr 4, 5, 6, 8 ja 9 ehitusõigus säilitati. Kokku jääb 8 hoonestatavat krunti. Hoonestamata krunte ei jää.

Eskiisi 2. avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 27.11.-27.12.2021 ega avalikul arutelul, mis toimus 28.12.2021, planeeringule ettepanekuid ega märkusi ei esitatud.