Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 13 kehtestati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus  20501:001:0008) detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigused elamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, haljastuse põhimõtted, parkimine ja juurdepääsuteed. Planeeringuga lahendatakse katastriüksuse varustamine tehniliste kommunikatsioonidega.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla kodulehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=253247