Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 273 kehtestati Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Piloodi katastriüksuse (63901:001:0194) detailplaneeringuga jagatakse katastriüksus neljaks elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus igale krundile elamu ja kuni kahe abihoone rajamiseks.