Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kehtestati Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 31. oktoobri 2018 korraldusega nr 816 kehtestati Hiiumaa valla Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus 39201:004:2732) detailplaneering vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP18-01.

Planeeringu eesmärgiks on muuta olemasoleva 3,6 ha suuruse maaüksuse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks. Krundile võib püstitada kuni 4 hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 600 m2. Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning vastab Kõrgessaare valla üldplaneeringule. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 08.10.2018 – 22.10.2018, mille käigus ettepanekuid ja arvamusi ei esitatud. Planeeringu kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla, 92413) ja internetis aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=147656.