Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.11.2020 otsusega nr 226 kehtestati Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise kaheteistkümneks iseseisvaks krundiks, millest kuuele määratud ehitusõigused ja hoonestusalad koos olulisemate arhitektuurinõuete ja liikluskorralduse lahendamisega. Kahe krundi hoonestusalad paiknesid ehituskeeluvööndis, mistõttu vähendati Keskkonnaameti nõusolekul ranna ehituskeeluvööndit ja muudeti sellega kehtivat üldplaneeringut.

Kehtestamise otsuse ja planeeringuga on võimalik tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=195565.