Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

ORJAKU KÜLA FORELLI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 356 kehtestati Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-36).

Detailplaneeringuga suurendatakse Käina Vallavolikogu 30.04.2008 otsusega nr 148 kehtestatud Väljaku, Lesta ja Sõstra kinnistute detailplaneeringuga määratud ehitusõigust Forelli kinnistul. Detailplaneeringuga on lubatud krundile püstitada üksikelamu ja kaks abihoonet, suurim lubatud ehitisealune pindala 220 m². Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Käina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa Kassari üldplaneeringuga.

Forelli maaüksuse detailplaneering

Forelli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise korraldusega on võimalik tutvuda Käina vallamajas (Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa) ja avalikus dokumendiregistris:

http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=act&itm=209597&clr=history&pageSize=20&page=2