Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldusega nr 604 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeering näeb ette katastriüksusest uue ehitusõigusega krundi eraldamise ning sellele hoonestusala määramise kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Samuti määratakse järele jäävale hoonestatud krundile hoonestusala kuni 7-le hoonele (olemasolevad) maksimaalse ehitisaluse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Jaagu kinnistu detailplaneering on vastavuses Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=287760