Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kaeviku kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 255 tunnistati kehtetuks Kaeviku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 07-121) Liivaluite kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal  Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris:http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=207501.