Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.6.2020 otsusega nr 204 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Väike-Liiva tn 8 detailplaneering. Planeeringul oli maakoorralduslik eesmärk, ehituslikke küsimusi planeeringuga ei lahendatud.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=187076.