Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Metsakuusiku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 252 tunnistati kehtetuks Metsakuusiku detailplaneering (ENTEC AS töö nr 529/01) Viktoria tee 6 kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal  Kärdla vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=110049.