Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Nuutri tn 4 ja Nuutri tn 6 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 38 tunnistati kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 22. jaanuari 2001 otsusega nr 197 kehtestatud Nuutri tn 4 ja Nuutri tn 6 (käesoleval hetkel aadressiga Koidu tn 3) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk oli Nuutri tn 4 paikneva pansionaadi (ehr kood 115005256) kasutusele võtmine elamuna, kuid tänane omanik soovib seda osaliselt kasutada ka majutusteenuse pakkumiseks.

Korraldusega saab tutvuda: Nuutri tn 4 ja Nuutri tn 6 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.