Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Paluküla Jaagu kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 96 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 10-50) Jaagu kinnistu osas. Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima. Otsusega saab tutvuda aadressil   http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=148262

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845