Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Uue-Hendriku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 273 tunnistati kehtetuks Uue-Hendriku kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 09-03; 2009 a). Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal  Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=214235