Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Vahtrepa küla Haamri kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 28 tunnistati osaliselt kehtetuks Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Haamri kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 12-20) Haamrimetsa kinnistu osas.

Ülejäänud osas jääb detailplaneering kehtima.