Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22. aprilli 2020 korraldusega nr 231 võeti vastu Hiiumaa valla Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-32).

Planeeringu eesmärgiks on Käina alevikus asuval Mäe plats 19 maaüksusel suurendada kehtiva Käina tööstusala detailplaneeringuga määratud krundi hoonestusalal olemasolevat 300 m² ehitusõigust kuni 550 m² ja määrata krundi kasutamise tingimused.

Hiiumaa Vallavalitsuse 22. aprilli 2020 korraldusega nr 231 „Mäe plats 19 detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" saab tutvuda siin

Mäe plats 19 detailplaneering

Mäe plats 19 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. maist kuni 5. juunini 2020 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja Hiiumaa veebilehel.

Mäe plats 19 detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda

https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=158373