Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23. aprilli 2020 otsusega nr 198 võeti vastu Hiiumaa valla Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-31).

Planeeringu eesmärgiks on jagada maaüksusi, määrata kruntide hoonestusalad ja ehitusõigus, et luua Spordi tn 8 maaüksusele ja lähialale integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikke hooneid, kaubanduskeskust, maa-aluse kütusemahutiga tanklat, mitmeid väiksemaid äripindasid, (oma)toodangu müügikohti, parklaid, määrata üldised maakasutus- ja keskkonnatingimused, anda parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

Hiiumaa Vallavolikogu 23. aprilli 2020 otsusega nr 198 „Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" saab tutvuda siin

Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22. maist kuni 24. juunini 2020 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja Hiiumaa veebilehel.

Spordi tn 8 ja lähiala teise detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda

https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=158374