Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kärdla linna Liiva 29 detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 55 võeti vastu Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780 m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse moodustatavatele kruntidele 95% ulatuses elamumaa ning 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve. Kõikidele kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaaluse pindalaga kokku kuni 250 m2. Juurdepääs maaüksustele on kavandatud Liiva tänavalt. Kavandatud ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 19. veebruarist 5. märtsini 2018 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 8. märtsil 2018 kell 16 Hiiumaa vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla).

Detailplaneeringuga saab tutvuda: Kärdla linna Liiva 29 detailplaneering