Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

 

Hiiumaa vallavolikogu 18. jaanuari 2018 otsusega nr 29 võeti vastu Hiiumaa valla Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23). 

Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Planeeringuga määratakse Nuudi katastriüksuse (63901:001:0771) ehitusõigus elamu ja kuni kolme abihoone rajamiseks.

Detailplaneeringiga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut,  muutes Nuudi kinnistul senine kasutusotstarve põllumajandusmaa 100% elamumaaks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9.veebruarist kuni 12.märtsini 2018  tööpäevadel kell 9-16 Pühalepa osavallavalitsuses aadressil: Vallamaja, Tempa küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Tubala küla Nuudi kinnistu detailplaneering