Eriolukord seoses koroonaviirusega

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale!

Lapsele koolilõuna toidupaki saamiseks anna samuti märku!

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

« Tagasi

Hiiumaa koolides jätkub distantsõpe


Koroonaviirus tundub taanduvat, ühes sellega leevendatakse ka varasemalt rakendatud viiruse peatamise meetmeid. See tähendab, et ka koolides algab 15. mail nn üleminekuaeg. 
Kontaktõpe pärast 15. maid on siiski pigem erandlik ja mõeldud lõpuklassi õpilastele või õppetöös lisatuge vajavatele õpilastele. 

Kannatlikku meelt ja võiduka lõpuni! 

distantsõpe