Eriolukord seoses koroonaviirusega

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale!

Lapsele koolilõuna toidupaki saamiseks anna samuti märku!

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

Kriisi juhtimine Hiiumaal: teisipäev

Hiiumaa kriisikomisjoni juht osales täna Lääne regiooni kriisikomisjoni videokoosolekul.

Jätkub infovahetus perearstidega haigestunute arvu ja testimisvõimaluste teemal.

Jätkub infovahetus proovide võtmise võimekuse täpsustamiseks Hiiumaa haigla ja kiirabiga.

Kriisikomisjon on pidevas infovahetuses ja koguneb vajadusel koheselt.