Eriolukord seoses koroonaviirusega

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale!

Lapsele koolilõuna toidupaki saamiseks anna samuti märku!

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

Noortest ja noorsootöötajatest eriolukorras

Praegune olukord on uudne ja väljakutseterohke nii noorsootöötajatele kui ka noortele endile. Noored alles elavad sisse uude distantsõppe rutiini ja õpivad oma aega iseseisvalt planeerima, mis ühelt poolt on põnev, kuid teisalt väga stressirohke ja väsitav. Samas saavad noorsootöötajad tööd teha ainult distantsilt, noortega otsese kokkupuuteta. Olukord nõuab paika loksumist ja loovat lähenemist.  

Sotsiaalmeedia on pungil erinevaid nõuandeid ja tegevusi noortele jagamiseks ja infotulv on päris suur. Kõik üritavad noortele toeks olla ja jagatakse plakateid erinevate võimalustega oma igavust peletada või vaimset ja füüsilist tervist toetada.   

Noor scrollib sotsiaalmeedias üles-alla paremale-vasakule ülikiirete sõrmeliigutustega, mistõttu on tõeline väljakutse leida pilt, video või sõna, mis teda korraks peataks infot lähemalt uurima. Oluline on leida need märksõnad, mis hetkel noort kõnetavad ja luua sild info ning noore vahel. Noortekeskused on teinud erinevaid ülesandeid: virtuaalne fotojaht, meemivõistlused, erinevad päevaväljakutsed ja juhised meisterdamiseks või isetegemiseks. Oluline on leida tasakaal sotsiaalmeedia ja teiste tegevuste vahel. 

Veel on oluline, et noorsootöö ei soodustaks noorte kogunemisi, mis antud olukorras ei ole lubatud. Noored soovivad ennekõike koos aega veeta ja suuresti ei hooli või ei saa aru uutest reeglitest. Seetõttu on oluline noortele suunatud info jagamine ja ka online suhtlus selgitamaks uute reeglite vajadust ja ka eriolukorrast tingitud stressiga toimetuleku võimalustest. Samuti noorte motiveerimine ja toetamine läbi sotsiaalmeedia, olla olemas ja vastata nende küsimustele, mis puudutab hetkeolukorda, vajadusel suunata. 

Suurem osa ajast kulub poolikute või alustatud projektide peale, mida nüüd on hea, ilma pideva kontaktsuhtluseta, nokitseda. Hea aeg on ka enesetäiendamiseks, osalemine veebiseminaridel, digitaalsetel infopäevadel, erialase kirjanduse lugemine. Tavaolukorras jääb see pigem tagaplaanile. Näiteks toimub laagrijuhataja ja -kasvataja koolitus digitaalselt. Hea aeg on kutseportfooliot täita, mis võtab mitu-mitu päeva. 

Kavandame kevad-suviseid kultuuriüritusi vaatamata sellele, kas need oludest sõltuvalt toimuvad või mitte. Hetkel plaanime töö- ja puhkelaagri tegevusi oma osavaldades ning kahte suvist noortekohtumist ja projektide võõrustamist. Praegu on hea aeg teha küsitlusi ning kaasata noori kaasa mõtlema suveürituste osas. Kujundame uusi tegevusi nii noortele kui ka täiskasvanutele, et kui ükskord taas tegutsema saab hakata, oleks kohe, millega edasi minna. 

Üldiselt on see hea aeg lõpetada poolikuid asju, teha suurpuhastust või ümberkorraldusi, sorteerime ja korrastame riiuleid, dokumentatsiooni jms. See on ka hea aeg tuleviku tegevuste planeerimiseks, kuid peamiselt tegeleme praegu juba pooleli olevate projektidega. 

Noorsootöötajad panustavad Hiiumaa valla kriisi ajaks loodud infotelefoni töösse, aitavad kogukonna eakaid toidukraami toomisega. Nad on paindlikud ning valmis eriolukorras appi tõttama sinna, kus vaja. 

Kärdla noortekeskuse noortenõustaja jätkab nõustamistega Messengeri või Skype'i teel. Nõustamisaja broneerimiseks helista Merrild Lebini tel 529 1719 või kirjuta merrild.lebin@hiiumaa.ee

Noorsootöötajatega saab ühendust sotsiaalmeedia kanalite kaudu. 

Kristel Pisa 
kõikide Hiiumaa noortekeskuste info põhjal