Eriolukord seoses koroonaviirusega

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale!

Lapsele koolilõuna toidupaki saamiseks anna samuti märku!

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

Hiiumaa kriisikomisjoni nädala kokkuvõte

Ülevaade eriolukorra kolmandast nädalast Hiiumaal.

Proovide võtmine

Eileõhtuse seisuga on Hiiumaalt võetud kokku 104 COVID-19 viiruse proovi, neist 13 kiirabi poolt, kolm Hiiumaa haiglas ja 88 Hiiumaa haigla mobiilses ehk drive-in-proovivõtupunktis. Eile tehti drive-in-meetodil 16 testi.

Tänahommikuse seisuga ei ole Hiiumaal võetud proovidele COVID-19-positiivseid vastuseid lisandunud. Positiivseid vastuseid on Hiiumaaga seotud isikutele laekunud endiselt kaheksa, neist kaks on lisandunud sel nädalal.

Drive-in on töötanud juba seitsmel tööpäeval. Drive-in testimisele saadab perearst saatekirjaga. Proovivõtupunkti läheb suunatu haigla poolt kokku lepitud ajal, proove võetakse ainult autost. Kui patsient ei liigu, korraldatakse testi võtmine kodust koostöös kiirabiga.

Drive-in-meetodil testitakse tööpäeviti kl 9–15. Proove analüüsib Synlab. Vastused laekuvad üldjuhul 24–48 tunniga. Vastuse saab inimene ise, digiloo kaudu perearst ja ka terviseamet.

Jätkuvalt on PERHi Hiiumaa kiirabibrigaadil võimekus võtta proove erakorraliselt häirekeskuse ehk 112 suunamisel ka muul ajal.

Nii perearstid kui ka Terviseameti maakondlik esindaja selgitavad patsientidele karantiinis käitumise reegleid, samuti annavad teada valla valmisolekust abistada ja jagavad sotsiaaltöötajate kontakte. Karantiinist kinnipidamist kontrollib politsei.

Elutähtsa teenuse osutajate testimise osas on täpsustatud juhis saadetud asjaosalistele.

Hiiumaal võetud proovide arvust teeb kriisikomisjon kokkuvõtte iga järgmise päeva hommikul, et kõik eelmise päeva proovid saaks arvesse võtta.

Hiiumaa haigla

Haigla lõpetas plaanilise töö 18. märtsist. EMO, labor ja röntgen töötavad. Koostöös PERHi ja Synlabiga loodi 26. märtsil Hiiumaale mobiilne proovivõtupunkt, kus proove võtavad haigla töötajad.

Haigla on kaardistanud COVID-teekonnad: maja nö puhta ja musta poole, ette valmistanud kaks palatit st neli voodikohta ja eraldanud need palatid ülejäänud majast lüüsiga. Ette valmistatud palatites on negatiivne rõhk. Haiglal on ka plaan ka juhuks, kui rohkem Hiiumaa haigestunuid peaks vajama ravi. Tihe suhtlus käib Regionaalhaigla infektsioonikontrolli talitusega. Hiiumaa haiglal on üks hingamisaparaat ja lisaks kolmel anesteesiaseadmel sama võimekus. Isikukaitsevahendeid on piisavalt.

Eile toimus haiglas plaaniline käte hügieeni ja isikukaitsevahendite kasutamise koolitus, kus osales 33 töötajat.

Hiiumaa kiirabibrigaad

Kiirabi on tavalisel töörežiimil:  perearstide ja haigla tugi toimib hästi ja isikukaitsevahendeid on piisavalt. PERH on valmis käivitama teise kiirabibrigaadi lisaks, kui selleks vajadus tekib.

Hambaravi

Plaanilise hambaravi osutamine on peatatud, lubatud on vältimatu abi andmine. Hambaarstile on kindlasti vaja  ette helistada – konsultatsiooni käigus selgub, kas abivajadus on vältimatu.

Hiiumaal pakuvad vältimatut abi:

  • dr Liivi Laanemäe OÜst Emmaste Hambaravi, tel 462 2403,
  • dr Küllike Tammeveski, E–N kl 7.30–15.30 ja R kl 7.30–12.30, tel 463 6354
  • dr Epp Ehatamm OÜ Unimed Kliinikud, E, K, R kl 9–12, tel 5348 3349).

Unimedi hambakliinikute üleriigiline tasuta nõuandetelefon 677 6822 on avatud E–R kl 9–17. Vastavad hambaarstid, kes selgitavad välja patsiendi mure ja annavad suuniseid olukorra leevendamiseks. 

Politsei

Politsei kontrollib liikumisvabaduse piirangute täitmist, ka avalikke kohti ja karantiini järgimist. Lisaks jälgib jõeäärseid alasid ja RMK platse Keskkonnainspektsioon. Samuti on abiks Päästeameti patrullid.

Sadamates on rahulik, ülesõidud on minimaalsed. Kontrolli all on ka väikesadamad ja väikelaevadega liikumine.

Politsei on valmis ka juhuks, kui liikumispiirang karmistub ja on vaja täiendavalt politseinikke patrullima tuua.

Päästeamet

Päästeamet toetab PPAd eriolukorra meetmete kontrollimisel, on valmis ka kiirabi ja haiglat aitama. Vastav varustus ja isikukaitsevahendid on olemas.

Jätkub kevadine ennetustöö lõkete tegemise teemal, et reegleid meelde tuletada. Ringi liiguvad lõkkepatrullid.

Lisaks igapäevastele ülesannetele kaardistab Päästeamet Hiiumaa hooldekodude olukorda.

Kaitseliit

Kaitseliit koos Naiskodukaitsega toetab jätkuvalt politseid liikumisvabaduse piirangute järgimisel Heltermaa ja Sõru sadamas.

Kolmapäeval alustas Hiiumaa malevkond täiendväljaõppega.

Hooldekodud

Tohvri hooldekodus ja Samaarias jätkub külastuskeeld. Sisemisel töökorraldusel arvestatakse Terviseameti juhiseid. Isikukaitsevahendid esmasteks vajadusteks on olemas. Sotsiaalkindlustusametist saabub järgmise nädala alguses maske ja kindaid juurde.

Tohvri hooldekodus on 54 hoolealust, kes on eakohaselt hea tervise juures. Personali on piisavalt.

Putkastes asuvas Hiiumaa Samaaria Hooldekodus, mida peab MTÜ Samaaria Eesti Misjon, on 15 klienti.

Eakad

Potentsiaalsete abivajajate info ja kontaktid on sotsiaaltöötajatel.

Vajadusel saavad sotsiaaltöötajad kasutada Coopi komplekteerimisteenust.

Koolid ja lasteaiad

Koolides toimub õppetöö koduõppena. Koolilõuna toidupaki vajadusest saab märku anda osavalla sotsiaaltöötajale.

Kõik lasteaiad on avatud, kohalkäijaid vähe. Elutähtsa teenuse osutajatel on võimalus ka laste nädalavahetuse- või ööhoiuks. Lõuna-Hiiumaal on selleks kokkulepe Emmaste lasteaiaga, Põhja-Hiiumaal on valvekorrad jagatud kolme lasteaia vahel.

Raamatukogud

Raamatukogud teenindavad võimalikult kontaktivabal moel: raamatute kättesaamine välisuksel, kokkuleppel või kojuveona, samuti laenutuskasti ja tagastuskasti kaudu.

Kauplused

Eriolukorra juhi korraldusel peavad kauplused ja teenindussaalid alates tänasest olema varustatud desovahenditega ja tagama 2+2 reegli täitmise.

Inimesed ostavad harvem, korraga rohkem. Poodides on kassade juures märgised, mis tuletavad meelde distantsi hoidmist.

Kaubavedu poodidesse toimib tavapäraselt. Isikukaitse- ja desovahendeid jätkub nii kaupluste töötajatele kui ka külastajatele kasutamiseks.

Coop Hiiumaa ettetellimisega ja kontaktivaba ostude sooritamise võimalust on kasutanud üle 100 ostja.

Tormi Konsumist on võimalik teisipäeviti ja reedeti ka kaup koju tellida ning seda võimalust on kasutatud 55 korda.

Selveri poebussist ostjate arv on tõusnud. Bussi sisenetakse ükshaaval ja kliente teenindatakse poenimekirja alusel.

Ühendused ja ühistransport

Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliin jätkab kuue reisiga päevas. Reisijate arv on vähenenud, kaubavedu toimib.

Sõru–Triigi parvlaevaliin jätkab piimavedusid arvestades, aprillikuus paaritutel kuupäevadel.

Tallinn–Kärdla–Tallinn lennuliin on alates 18. märtsist ajutiselt peatatud. Valmisolek lennata on maanteeameti ja vedaja kinnitusel kahetunnise etteteatamisega.

Kaugbussiliinid peatati alates 28. märtsist. Maakonnaliinidel tuleb muudatusi liinidel, kus reisijaid pole. Enne reisi on kõige kindlam väljumised üle kontrollida GoBusi Hiiumaa infoliinilt 517 8592, mis töötab iga päev kell 7–21.

Kärdla bussijaam ja Cargobusi Kärdla esindus on ajutiselt suletud. Cargobusi teenus jätkub teiste partneritega. Kulleri saab tellida Cargobusi kodulehelt, aadressilt info@cargobus.ee või telefonil 17799.

Kärdla Veevärk

Kogu Hiiumaa tihe­asustusalade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme haldab AS Kärdla Veevärk. Kontor on kaugtööl. Hooldusmehed on kodus ootel, et vajadusel tegutseda. Ruumid ja sõidukid on desinfitseeritud ja seda tegevust jätkatakse. Vajalike kemikaalide varu veetöötluste ja reoveepuhastite töös hoidmiseks on olemas.

Vaimulik hingeabi

EELK Hiiumaa kogudused pakuvad võimalust kirikuhoonete külastuseks ja isiklikuks palveks. Info selle kohta on koguduste veebilehel: https://dago.ee/kirik/hiiumaa-kirikud-avatud-eriolukorra-ajal/

Hingehoidlikuks vestluseks on avatud hingehoidja Kristiina Rootsi telefon, samuti on EELK valmis abi osutama toidu ja ravimite koju toimetamisel: https://dago.ee/kirik/armsad-koguduse-liikmed-hiiumaal

Ka vabakogudustes jumalateenistusi ei toimu, võimalik on osaleda ühisel videojumalateenistustel: https://hiiumaa.kogudused.ee/et/8-artiklid/1-hiiumaa-vabakogudused-eriolukorra-ajal

Info

Hiiumaa valla kriisikomisjoni ametlikud infokanalid on jätkuvalt valla veebileht vald.hiiumaa.ee, valla Facebooki lehekülg, samuti Hiiumaa mobiilirakendus.

Hiiumaa valla infotelefon 463 6099 on jätkuvalt avatud tööpäevadel kell 9–17, laupäeval ja pühapäeval kell 12–17. Infot saab liikumispiirangute kohta, samuti saab ühendust sotsiaaltöötaja või psühholoogilise nõustajaga.

Liikumispiirangute infoliin on endiselt aktiivses kasutuses, kuid kõnede arv on võrreldes eelmiste nädalatega vähenenud. Kui nädala esimeses pooles on rohkem kõnesid seoses kaubaveoga, siis nädala teises pooles suvehiidlastelt, kes soovivad saarele tulla.

Psühhosotsiaalse kriisiabi ning ohvriabi Hiiumaa kontaktiks on Kirsti Pihlamägi sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonnast, tel 5866 9626. Ohvriabi on tasuta ja pöörduja võib jääda anonüümseks, kui soovib. Veebilehel www.palunabi.ee on ka võimalus suhelda nõustajaga kirjalikult jutuaknas või helistada 24/7 ohvriabi kriisitelefonile 110 6006.

Riigi infotelefonid

1247 – kriisiinfotelefon: käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes, psühholoogiline esmaabi, 24 h, tasuta

1220 – perearsti nõuandetelefon: meditsiinialased nõuanded ja konsultatsioon, 24 h, tasuta

112 – hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks, 24 h, tasuta