Eriolukord seoses koroonaviirusega

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale!

Lapsele koolilõuna toidupaki saamiseks anna samuti märku!

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

Eriolukorra tõttu kehtivad endiselt saartele reisimise piirangud

Lääne prefektuur tuletab meelde, et neil mandril elavatel inimestel, kel on suvekodu või teine elukoht mõnel Lääne-Eesti saarel, ei ole võimalik eriolukorra tõttu saartele ja tagasi mandrile reisida.
 
See tähendab, et näiteks tallinlasel, kel on teine kodu Saaremaal, on võimalik valida, kas tema elukoht on eriolukorra lõpuni Saaremaal või Tallinnas.

Elukoha kindlaks tegemiseks kontrollib politseinik inimese elukohta läbi e-politsei, kust on näha tema sissekirjutust ja aadresse, mis temaga seotud. Samuti selgitatakse neid asjaolusid vestluse käigus. Väikesaarte kohalikud omavalitsused edastavad politseile oma saare elanike nimekirja, mille alusel elanikke saarele lubada.

Liikumispiirang on kehtestatud selleks, et takistada nakkuse levikut ning edasi-tagasi liikumine levikut paratamatult soosib. Loodame väga, et inimesed mõistavad nende piirangute tähtsust ja täname kõiki, kes omalt poolt parima annavad, et viiruse leviku peatamisele kaasa aidata.

❗️14. märtsist kehtib vabariigi valitsuskomisjoni korraldus, mis keelab Lääne-Eesti saarte ja mandri vahelise liikumise. Üldpõhimõte on see, et lubatud on elutähtsa teenuse tagamisega seotud inimeste ja kaubavedude liikumine. Rohkem infot saarte ja mandri vahel liikumise kohta leiab politsei veebilehelt ja Häirekeskuse infotelefonilt 1247 ❗️
Triigi sadam_Laura