Eriolukord seoses koroonaviirusega

Alates 8. maist on taas avatud saarte ja mandri vahel liikumine kõigile inimestele sõltumata elukohast.

Teata abivajajast valla sotsiaaltöötajale!

Lapsele koolilõuna toidupaki saamiseks anna samuti märku!

Eriolukorra info ettevõtjatele leiad Hiiumaa arenduskeskuse veebilehelt.

4. maist leevendatakse liikumispiiranguid

Peaministri korraldusega kehtib jätkuvalt liikumispiirang Hiiumaale ja Hiiumaalt ära sõidul. Alates 4. maist saab praamiga üle sõita järgnevatel juhtudel, kui lisaks puuduvad haigustunnused:

🛳 Hiiumaale või mandrile võivad sõita inimesed, kelle enda või kelle lähima pereliikme (abikaasa, elukaaslase, venna-õe, lapse, vanemate ja vanavanemate) elukoha andmed, lisa-aadress või viibimiskoha aadress on rahvastikuregistri kande järgi Hiiumaa vald. Pereliikmed, kes on üksi teisel pool, pääsevad pere juurde. Elanikuks registreerima!

🛳 Hiiumaale lubatakse tulla inimestel, kes töötavad Hiiumaal ja soovivad tulla tööle.

🛳 Kui liikumine on vajalik arsti või kiirabi otsusel.

🛳 Osaledes lähisugulase matustel.

🛳 Ühissõiduki juhil ühistransporditeenuse osutamisel.

🛳 Transportides tooraineid ja kaupu.

🛳 Tervishoiuteenuste või muude hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuste osutajatel ning meditsiiniliste proovide transportijatel.