Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Paope küla Laaneotsa maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 620 otsustati algatada Paope küla Laaneotsa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0346) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 2,44 ha suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on maaüksuse kruntimine kaheks, ehitusõiguse määramine koos põhiliste arhitektuursete nõuetega ja maaüksuse sihtotstarve muutmin.

Algatamisel teadaoleva info põhjal täiendavate uuringute läbiviimiseks vajadus puudub. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare 92201) ja kehtestaja on Hiiumaa Vallavalitsus (aadress Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korraldusega saab tutvuda töö ajal Hiiumaa Vallavalitsuses (aadressiga Keskväljak 5a, Kärdla) ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=217038