Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Poama küla, Arukase maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.6.2019 korraldusega nr 368 algatati Poama küla Arukase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0188) detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringuala näol on tegemist 2,19 ha suuruse maatulundusmaaga. Planeeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringu koostamisel lähtutakse üldplaneeringus sätestatust.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=164658.