Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Jausa küla Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuva Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 15.11.-15.12.2021, esitati järgmised ettepanekud/märkused:

  1. Päästeameti 08.11.2021 kirjas esitatud ettepanekuga tuletõrje veevõtukoha osas täiendatakse planeeringulahendust;
  2. Rahandusministeeriumi 15.11.2021 kirjas esitatud puudused korrigeeritakse planeeringu menetluse käigus;
  3. Transpordiameti 15.11.2021 kirjas esitatud märkustega arvestatakse planeeringu menetluse käigus.

17.12.2021 kl 10.00 toimunud eskiisi avalikul arutelul ettepanekuid ega märkusi ei esitatud.