Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Pärdi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Pärdi kinnistu, katastritunnusega 17502:001:0227, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 15. novembrist – 15. detsembrini 2021 tööpäevadel tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses (aadress Vallamaja Emmaste küla Hiiumaa vald). Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 17. detsembril 2021 kl 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses. Täiendav info Pilvi Post, 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee

Pärdi detailplaneeringu eskiis