Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.04.2021 otsusega nr 253 tunnistati osaliselt kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 09.12.1996 korraldusega nr 307 kehtestatud Aia põik 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering Aia põik 4 kinnistu osas. Ülejäänud osas jäi planeering kehtima.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris:  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=205006.