Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kalana küla Vajaku maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine.

Hiiumaa Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 160 tunnistati osaliselt kehtetuks Kalana küla Vajaku maaüksuse detailplaneering abihoonete kohustusliku harjajoone suuna osas. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas või internetis aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=171105.

Ülejäänud osas jäi planeering kehtima.