Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kalana sadama ümbruse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 254 tunnistati kehtetuks Kalana sadama ümbruse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 00-33) Külavälja kinnistu osas. Kehtetuks tunnistamise otsusega saab tutvuda tööajal  Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris:http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=207499.