Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik 1 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 184 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Kõrgessaare mnt 26 ja Aia põik elamukruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavalitsuse 1.9.1999 korraldusega nr 395 ning sellel oli maakorralduslik eesmärk, muid ehitusõiguslikke küsimusi planeeringuga ei lahendatud.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas ja avalikus dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=179615.