Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Kärdla linna Nuutri tn 11 ja 21 kruntide detailplaneering. Planeering kehtestati Kärdla Linnavolikogu 28.2.2005 otsusega nr 144 ning selle eesmärk oli kinnistu piiride ja ehitusõiguse määramine.

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas ja dokumendiregistis aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=179613.