Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 165 otsustati korraldada ajavahemikul 9. aprill 2018 kuni 9. mai 2018 Hiiumaa Spordikeskuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Eskiisi avalikustamise perioodil on huvitatutel võimalik esitada arvamusi ja ettepanekuid.

Planeeringu eskiis näeb ette Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis olevale maa-alale 4 maaüksuse moodustamise, spordihoone ja rajatistele ehitusõigused. Spordihoonele määratakse ehitusõigus kuni 6000 m2 ehitusaluse pinnaga, kuni kolmekordse hoone ehitamiseks. Täpsem hoone ning ümbritseva väliruumi arhitektuurne lahendus leitakse avatud ideekonkursiga paralleelselt detailplaneeringu eskiisile arvamuste kogumisega. Detailplaneeringut täiendatakse peale arhitektuurse ideekavandi saamist ning planeeringule laekunud sisuliste arvamuste kaalumist Vallavalitsuse poolt. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda vallamajas kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla 92413) või internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=16164