Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27.3.2019 korraldusega nr 193 võeti vastu Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:0555) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-07). Detailplaneeringu eesmärgiks on 4,04 ha suuruse maaüksuse jagamine kaheks krundiks ning nendest ühele ehitusõiguse määramine. Krundile võib püstitada kuni 7 hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 600 m2. Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning vastab Kõrgessaare valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.04.2019 – 30.04.2019, mil kõigil huvitatutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada. Planeeringulahendusega saab tutvuda vallavalitsuses kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=158016.