Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 135 vastu võetud Hiiumaa valla Kukka küla Sõeru ja Liiva  kinnistute detailplaneeringu (DAGOpen OÜ töö nr 18-06) avalik arutelu toimub 11.07.2019 kell 16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald.

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845