Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.aprilli 2018 korraldusega nr 244 võeti vastu Villamaa küla Kaasiku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0167) detailplaneering.

Detailplaneeringuga jagatakse 4,76 ha suurune maaüksus üheks 2 ha suuruseks elamukrundiks ning teepoolsesse ossa on kavandatud ärikrunt. Elamukrundile on kavandatud kuni 4 hoonet ehitusaluse pinnaga kuni 500 m2. Teepoolne krundile kavandatakse väikeettevõtluse ning majutushooneid ehitusaluse pinnaga kokku kuni 1500 m2. Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning lahendus vastab Kõrgessaare valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 7.05.2018– 21.05.2018, mil kõigil huvitatutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult ettepanekuid ja arvamusi esitada. Planeeringulahendusega saab tutvuda Hiiumaa valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=17684 või kohapeal Keskväljak 5a, Kärdla.